دو نفر بین دو طرف سیم خاردار گیر کرده‌اند و سربازان آلمان شرقی در پی برگرداندن و یا کشتن آن‌ها هستند

دو نفر بین دو طرف سیم خاردار گیر کرده‌اند و سربازان آلمان شرقی در پی برگرداندن و یا کشتن آن‌ها هستند

0
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp

دیدگاه شما چیست؟