بیخیال دنیا!

گاهی اوقات آدم‌ها احتیاج دارند بدون توجه به فضای اطرافشان کاری را که دوست دارند انجام دهند. نحایت اتفاقی که ممکن است برای این دو جوان بیفند، کثیف شدن لباس‌هایشان است. البته آن هم با یک شستشو ساده حل می‌شود. اما از این بدتر نیست که با کسب اجازه، در یک فضای عمومی، جلوی جمعیتی که منتظر قطار هستند دوربینت را در بیاوری و از آن عکس بگیری و منتشر کنی!

[ عکس شماره ۱۳ ]
ارسال دیدگاه
0
اشتراک‌گذاری

غروب تندیس

[ عکس شماره 12 ]

 

ارسال دیدگاه
0
اشتراک‌گذاری

پایه

[ عکس شماره ۱۱ ]

 

ارسال دیدگاه
0
اشتراک‌گذاری

درخت سپید

[ عکس شماره ۱۰ ]

 

ارسال دیدگاه
0
اشتراک‌گذاری